ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายละเอียด :

 การประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน