ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :

 สามารถดาวน์โหลด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ได้ที่ https://www.chaikasame.go.th/datacenter/detail.php?news_id=861

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน