ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
  รายละเอียด :

 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน