ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
27 เม.ย. 2565
2 ประกาศ แจ้งผลการประชุมประชาคมท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 เม.ย. 2565
3 เชิญชวนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
04 มี.ค. 2565
4 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
25 ก.พ. 2565
5 นโยบายไม่รับของขวัญ No gift Policy ดาวน์โหลดเอกสาร
38
10 ก.พ. 2565
6 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม วันที่ 9 มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 ม.ค. 2565
7 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
70
01 พ.ย. 2564
8 รายงานสรุปผลสถิติผู้มาแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 ต.ค. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
01 ต.ค. 2564
10 การยิ่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13