ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
27 ก.ย. 2562
12 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
20 ก.ย. 2562
13 อบต.ชัยเกษมเปิดรับลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
127
12 มิ.ย. 2562
14 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
154
06 มิ.ย. 2562
15 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
16 พ.ค. 2562
16 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
282
19 เม.ย. 2562
17 บริจาคหนังสือสภาพดี โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 เม.ย. 2562
18 การประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 มี.ค. 2562
19 การประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
26 มี.ค. 2562
20 การประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
26 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2 |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11