ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
590
01 ต.ค. 2563
12 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
29 ก.ย. 2563
13 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
29 ก.ค. 2563
14 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
477
01 ก.ค. 2563
15 เชิญชวนเข้ามาใช้บริการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
08 พ.ค. 2563
16 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
08 พ.ค. 2563
17 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
28 เม.ย. 2563
18 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
580
20 เม.ย. 2563
19 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
547
20 มี.ค. 2563
20 ประกาศ อบต.ชัยเกษม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
680
20 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2 |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12