ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงาส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 พ.ค. 2560
42 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงาส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ,นักวิช ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 พ.ค. 2560
43 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 เม.ย. 2560
44 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกันผุ้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 ก.พ. 2560
45 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
04 ม.ค. 2560
46 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ม.ค. 2560
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
07 พ.ย. 2559
48 ข้อมูลพื้นฐานตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ต.ค. 2559
49 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
14 ก.ย. 2559
50 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
59
14 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5 |6|  |7|  |8|  |9|  |10