ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 การชำระภาษีท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
858
01 ต.ค. 2557
82 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
595
01 ต.ค. 2557
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม พุทธศักราช 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
791
06 ต.ค. 2556
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
651
06 ต.ค. 2556
85 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
790
12 ก.พ. 2556
86 แจ้งเปลี่ยน E-mail ของอบต.ชัยเกษม
1055
23 พ.ย. 2555
87 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
957
01 พ.ย. 2555
88 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
695
01 ต.ค. 2555
89 รับสมัครบุคคลเป็นผู้ช่วยคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1105
28 ส.ค. 2555
90 แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ อบต.ชัยเกษม
2003
09 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9 |10|  |11|  |12