ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 20 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
12 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอนสำหรับใช้เป็นสถานที่เพื่อรับมอบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์และการส่งวัสดุอุปกรณ์หลังการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ม.ค. 2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ม.ค. 2565
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ม.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ธ.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19) สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ใหม่ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 ธ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลชัยเกษมที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 3,6,7,8,9,11,12 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ธ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตาข่ายกรองแสง เพื่อใช้เป็นฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บบ 6970 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110