ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื้อเทคโนโลยี่สารสนเทศ DLTV จำนวน 3 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 เม.ย. 2563
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
22 เม.ย. 2563
93 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ระยะทาง 8,600 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 เม.ย. 2563
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
17 เม.ย. 2563
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรทั่วไป จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 เม.ย. 2563
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 เม.ย. 2563
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกสระน้ำช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 เม.ย. 2563
98 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ควา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
14 เม.ย. 2563
99 ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ความจุไม่น ดาวน์โหลดเอกสาร
37
14 เม.ย. 2563
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10 |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81