ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1001 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
956
23 มี.ค. 2553
1002 ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
707
19 มี.ค. 2553
1003 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
708
17 มี.ค. 2553
1004 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
695
17 มี.ค. 2553
1005 รายงานผลปฎิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร(สขร)เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
11 มี.ค. 2553
1006 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction ดาวน์โหลดเอกสาร
704
24 ก.พ. 2553
1007 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction ดาวน์โหลดเอกสาร
741
12 ก.พ. 2553
1008 รายงานผลการปฎิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือนมกราคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
723
05 ก.พ. 2553
1009 รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
719
18 ม.ค. 2553
1010 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.ชัยเกษม จำนวน 8 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
728
14 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  101 |102|  |103|  |104|  |105