ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
27 มี.ค. 2563
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
27 มี.ค. 2563
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยหุบกระดังงา 2 หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 มี.ค. 2563
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยช่องชี หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 มี.ค. 2563
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
23 มี.ค. 2563
106 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหุบกระดังงา 2 หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
1
19 มี.ค. 2563
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
06 มี.ค. 2563
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 มี.ค. 2563
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 มี.ค. 2563
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
29
06 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11 |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80