ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 8 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 เม.ย. 2564
112 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 มี.ค. 2564
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เสาอากาศติดรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
25 มี.ค. 2564
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดแผ่นสะท้อนแสง รถบรรทุกขยะเฉพาะกิจ (ขยะเปียก) หมายเลขทะเบียน 81-7864 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 มี.ค. 2564
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ของ ศพด.อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 มี.ค. 2564
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
25 มี.ค. 2564
117 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 มี.ค. 2564
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาขนถ่ายกำจัดสิ่งปฏิกูล จากห้องสุขาสาธารณะ อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
22 มี.ค. 2564
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานจอดรถ คสล.ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 38.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 มี.ค. 2564
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตมน้ำยาดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
18 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  12 |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103