ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมะค่าเอน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 มี.ค. 2564
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประวุฒิ-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 มี.ค. 2564
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 มี.ค. 2564
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้านซอยสวนป่าเขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 มี.ค. 2564
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 มี.ค. 2564
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 มี.ค. 2564
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 ก.พ. 2564
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
42
24 ก.พ. 2564
129 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้านซอยสวนป่าเขาดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 ก.พ. 2564
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังอุตสาหกรรม จำนวน 8 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
59
18 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13 |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103