ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 ธ.ค. 2563
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
08 ธ.ค. 2563
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบอร์ดอคิลิคทำเนียบผู้บริหาร จำนวน 1 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
07 ธ.ค. 2563
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางพร้อมหมึกในตัว จำนวน 6 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
07 ธ.ค. 2563
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำพีอีของอ่างเก็บน้ำห้วยไก่ต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ธ.ค. 2563
146 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำพีอีของอ่างเก็บน้ำห้วยไก่ต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ธ.ค. 2563
147 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสีดางาม 2 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 ธ.ค. 2563
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม จำนวน 8 โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
30 พ.ย. 2563
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 8 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
30 พ.ย. 2563
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
366
26 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  15 |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100