ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านยายยีส หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 ธ.ค. 2562
142 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
12
23 ธ.ค. 2562
143 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างทอง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 ธ.ค. 2562
144 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ธ.ค. 2562
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
63
13 ธ.ค. 2562
146 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางประยูร หมู่ที่ 9 บลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 ธ.ค. 2562
147 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 ธ.ค. 2562
148 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ธ.ค. 2562
149 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายไสว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 ธ.ค. 2562
150 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยเทพพิทักษ์ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  15 |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80