ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางทองปลิว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ธ.ค. 2562
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยผาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 ธ.ค. 2562
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยมรสวบ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
54
12 ธ.ค. 2562
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหลังโรงเรียนบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
55
12 ธ.ค. 2562
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
55
12 ธ.ค. 2562
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโล ดาวน์โหลดเอกสาร
58
11 ธ.ค. 2562
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 ธ.ค. 2562
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 ธ.ค. 2562
159 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางประยูร หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ธ.ค. 2562
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจันทร์ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  16 |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80