ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสถานีอนามัย หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
346
22 พ.ค. 2563
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
341
22 พ.ค. 2563
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
356
21 พ.ค. 2563
154 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม (ตามแบบ สถ.ศพด.1ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
371
08 พ.ค. 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม (ตามแบบสถ.ศพด.1ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
386
23 เม.ย. 2563
156 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม (ตามแบบสถ.ศพด.1ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
386
23 เม.ย. 2563
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
344
23 เม.ย. 2563
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ระยะทาง 8,600 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
341
23 เม.ย. 2563
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื้อเทคโนโลยี่สารสนเทศ DLTV จำนวน 3 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
393
22 เม.ย. 2563
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
371
22 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  16 |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89