ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 ม.ค. 2564
162 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านตาวิง หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ม.ค. 2564
163 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ม.ค. 2564
164 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ความจุไม่น้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
28 ธ.ค. 2563
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะ 140,000 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บบ 6970 ปข. ดาวน์โหลดเอกสาร
49
15 ธ.ค. 2563
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยนาคราช หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกสองจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 ธ.ค. 2563
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสีดางาม 2 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ธ.ค. 2563
168 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุก ดาวน์โหลดเอกสาร
380
09 ธ.ค. 2563
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
08 ธ.ค. 2563
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  17 |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103