ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 ธ.ค. 2562
162 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยผาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
56
04 ธ.ค. 2562
163 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหลังโรงเรียนบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 ธ.ค. 2562
164 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยมรสวบ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 ธ.ค. 2562
165 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ธ.ค. 2562
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกกระเช้าติดตั้งเครนไฮโดรลิค) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 ธ.ค. 2562
167 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยเทพพิทักษ์ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ธ.ค. 2562
168 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายไสว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 ธ.ค. 2562
169 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 ธ.ค. 2562
170 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนางทองปลิว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  17 |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80