ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ธ.ค. 2562
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเกษตรชัย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยเกษม กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้างละ ๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
02 ธ.ค. 2562
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อนก หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยเกษม กว้าง ๔ เมตรระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้างละ ๐.๕๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 ธ.ค. 2562
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เต้นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง ของสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 พ.ย. 2562
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้สำหรับพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 พ.ย. 2562
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อใช้สำหรับพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 พ.ย. 2562
177 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างทองหมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 พ.ย. 2562
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาล (รถตู้) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 พ.ย. 2562
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถฟาร์มแทร็กเตอร์) ปะยางในล้อหลัง 1 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 พ.ย. 2562
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  18 |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80