ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหุบกระดังงา 2 หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
326
19 มี.ค. 2563
182 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยช่องชี หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
321
19 มี.ค. 2563
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
06 มี.ค. 2563
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
06 มี.ค. 2563
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
06 มี.ค. 2563
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
353
06 มี.ค. 2563
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (โต๊ะคอมพิวเตอร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
355
06 มี.ค. 2563
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
345
04 มี.ค. 2563
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
351
04 มี.ค. 2563
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
360
27 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  19 |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89