ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายไสว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ธ.ค. 2562
182 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ธ.ค. 2562
183 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนางทองปลิว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ธ.ค. 2562
184 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ธ.ค. 2562
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเกษตรชัย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยเกษม กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้างละ ๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 ธ.ค. 2562
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อนก หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยเกษม กว้าง ๔ เมตรระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้างละ ๐.๕๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 ธ.ค. 2562
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เต้นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง ของสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 พ.ย. 2562
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้สำหรับพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 พ.ย. 2562
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อใช้สำหรับพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร
30
28 พ.ย. 2562
190 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างทองหมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  19 |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81