ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อม ตรวจเช็คระยะ 120,000 กม. รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 9189 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ส.ค. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งรถบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 ส.ค. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ส.ค. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 30 ตัว) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ส.ค. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้ประชุม จำนวน 20 ตัว) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ส.ค. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ส.ค. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ลิ้นชัก) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ส.ค. 2564
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (เก้าอี้สำนักงาน, ชั้นวางของอเนกประสงค์, ตู้เหล็กบานเลื่อน, โต๊ะทำงาน, โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาวและโต๊ะอนุบาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ส.ค. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะครบ 150,000 กม. สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บบ 6970 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 ส.ค. 2564
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp จำนวน 2 หลอด ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2 |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100