ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยน้ำทรัพย์ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
28
23 เม.ย. 2562
222 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยสามขุม หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 เม.ย. 2562
223 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายห้วยนาคราช หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 เม.ย. 2562
224 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยนาคราช หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 เม.ย. 2562
225 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสามขุม หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
47
03 เม.ย. 2562
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางพวง หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 เม.ย. 2562
227 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยสวนป่า หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
39
14 มี.ค. 2562
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโล ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 มี.ค. 2562
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยช้างทอง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
37
14 ก.พ. 2562
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  23 |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80