ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
332
17 ธ.ค. 2562
232 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านยายยีส หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
326
17 ธ.ค. 2562
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
405
13 ธ.ค. 2562
234 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางประยูร หมู่ที่ 9 บลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
13 ธ.ค. 2562
235 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
342
13 ธ.ค. 2562
236 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
13 ธ.ค. 2562
237 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายไสว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
341
13 ธ.ค. 2562
238 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยเทพพิทักษ์ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
338
13 ธ.ค. 2562
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางทองปลิว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
338
13 ธ.ค. 2562
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยผาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
397
12 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  24 |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89