ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
44
16 ม.ค. 2562
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช้างทอง หมู่ที่8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
46
16 ม.ค. 2562
243 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนว ดาวน์โหลดเอกสาร
44
25 ธ.ค. 2561
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขามัน-หนองบอน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
59
21 ธ.ค. 2561
245 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ธ.ค. 2561
246 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-ดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 ธ.ค. 2561
247 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศื หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ธ.ค. 2561
248 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ธ.ค. 2561
249 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไม้แก่น-ห้วยภู หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ธ.ค. 2561
250 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยช้างทอง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  25 |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80