ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
38
20 ธ.ค. 2561
262 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไม้แก่น-ห้วยภู หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ธ.ค. 2561
263 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยช้างทอง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ธ.ค. 2561
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโีครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
14 ธ.ค. 2561
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา-หุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
49
12 ธ.ค. 2561
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนป่า หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
45
12 ธ.ค. 2561
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สานมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
51
12 ธ.ค. 2561
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขามัน-หนองบอลหมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
12 ธ.ค. 2561
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซอยนิคมพัฒนา-หุบเขาวงค์ หมู่ที่12 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
12 ธ.ค. 2561
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
42
12 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  27 |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81