ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างทองหมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
334
27 พ.ย. 2562
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาล (รถตู้) ดาวน์โหลดเอกสาร
351
25 พ.ย. 2562
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถฟาร์มแทร็กเตอร์) ปะยางในล้อหลัง 1 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
353
21 พ.ย. 2562
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
20 พ.ย. 2562
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ศพด.บ้านยางเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
350
15 พ.ย. 2562
276 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกษตรชัย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
373
12 พ.ย. 2562
277 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อนก หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
372
12 พ.ย. 2562
278 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ความจุไม่น้อยกว่ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
11 พ.ย. 2562
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
351
06 พ.ย. 2562
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
349
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  28 |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89