ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (แผนงานการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ส.ค. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ส.ค. 2564
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ส.ค. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ส.ค. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ส.ค. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ส.ค. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ส.ค. 2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ณ ศูนย์พักคอยลานปาล์มรีสอร์ท หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 ส.ค. 2564
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ (รองเท้าบู๊ท ถุงมือหนัง ถุงมือยางยาว) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 ส.ค. 2564
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 20 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3 |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103