ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนาม จำนวน 16 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ก.พ. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ก.พ. 2564
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 45 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ก.พ. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานสาธารณสุข จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ก.พ. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ก.พ. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 ม.ค. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 ม.ค. 2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416 49 0008 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
28 ม.ค. 2564
29 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบฝึกหรือชุดปฏิบัติการ (เสื้อยืดคอเชิ้ตแขนยาว สีดำ อปพร.) จำนวน 32 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 ม.ค. 2564
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3 |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89