ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้น คสล.รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
356
16 ก.ย. 2562
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
373
12 ก.ย. 2562
293 ประกาศเปิดเผยราคากลางต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
357
11 ก.ย. 2562
294 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
356
09 ก.ย. 2562
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ถนนลูกรังทางเบี่ยงอ่างเก็บน้ำมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
372
29 ส.ค. 2562
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ถนนลูกรังสายหนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
377
29 ส.ค. 2562
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ถนนลุกรังซอยหุบเขาวงศ์-หน้าช่้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
352
29 ส.ค. 2562
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
357
27 ส.ค. 2562
299 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
19 ส.ค. 2562
300 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
19 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  30 |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89