ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
19 ส.ค. 2562
302 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
370
19 ส.ค. 2562
303 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
376
19 ส.ค. 2562
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
374
08 ส.ค. 2562
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว จำนวน 8 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
351
24 ก.ค. 2562
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ลำห้วยสาธารณะสี่แยกบ้านกรูด หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
359
12 มิ.ย. 2562
307 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาห้วยนาคราช หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
364
13 พ.ค. 2562
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยนาคราช หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
371
13 พ.ค. 2562
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยสามขุม หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
373
13 พ.ค. 2562
310 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองคล้า หมู่ที่ 6ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
373
23 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  31 |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89