ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ควา ดาวน์โหลดเอกสาร
426
14 เม.ย. 2563
302 ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ความจุไม่น ดาวน์โหลดเอกสาร
408
14 เม.ย. 2563
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
388
09 เม.ย. 2563
304 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
378
08 เม.ย. 2563
305 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
02 เม.ย. 2563
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสำหรับทำหน้ากากอนามัยตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
397
27 มี.ค. 2563
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
392
27 มี.ค. 2563
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
396
27 มี.ค. 2563
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
394
27 มี.ค. 2563
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยหุบกระดังงา 2 หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
381
26 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  31 |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103