ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยช่องชี หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
388
26 มี.ค. 2563
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
399
23 มี.ค. 2563
313 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหุบกระดังงา 2 หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
366
19 มี.ค. 2563
314 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยช่องชี หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
363
19 มี.ค. 2563
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
421
06 มี.ค. 2563
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
06 มี.ค. 2563
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
397
06 มี.ค. 2563
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
391
06 มี.ค. 2563
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (โต๊ะคอมพิวเตอร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
404
06 มี.ค. 2563
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
388
04 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  32 |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103