ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิกขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
59
13 ก.ค. 2561
312 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 ก.ค. 2561
313 ประกาศสรุปผลดำเดินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ก.ค. 2561
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 มิ.ย. 2561
315 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
50
14 มิ.ย. 2561
316 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
04 มิ.ย. 2561
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญช่วย หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
43
26 เม.ย. 2561
318 ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนซอยหน้าช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 เม.ย. 2561
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
58
05 เม.ย. 2561
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสีดางาม 1 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  32 |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80