ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
02 ม.ค. 2563
332 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านยายยีส หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
377
23 ธ.ค. 2562
333 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
376
23 ธ.ค. 2562
334 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างทอง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
377
20 ธ.ค. 2562
335 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
369
17 ธ.ค. 2562
336 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านยายยีส หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
356
17 ธ.ค. 2562
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
440
13 ธ.ค. 2562
338 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางประยูร หมู่ที่ 9 บลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
384
13 ธ.ค. 2562
339 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
13 ธ.ค. 2562
340 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
378
13 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  34 |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100