ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-ดงไม้งาม หมู่ที่3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
397
16 ม.ค. 2562
332 ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไม้แก่น-ห้วยภู หมู่ที่7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
386
16 ม.ค. 2562
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศ์หมู่ที่6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
377
16 ม.ค. 2562
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
381
16 ม.ค. 2562
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช้างทอง หมู่ที่8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
385
16 ม.ค. 2562
336 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนว ดาวน์โหลดเอกสาร
375
25 ธ.ค. 2561
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขามัน-หนองบอน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
391
21 ธ.ค. 2561
338 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
374
20 ธ.ค. 2561
339 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-ดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
371
20 ธ.ค. 2561
340 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศื หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
368
20 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  34 |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89