ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมะค่าเอน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
48
06 มี.ค. 2561
352 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองคุย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 มี.ค. 2561
353 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 มี.ค. 2561
354 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสีดางาม1 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 มี.ค. 2561
355 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 มี.ค. 2561
356 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 มี.ค. 2561
357 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
42
06 มี.ค. 2561
358 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
39
06 มี.ค. 2561
359 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนายบุญช่วย หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
38
06 มี.ค. 2561
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ชำรุดเสียหายสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  36 |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80