ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหลังโรงเรียนบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
401
04 ธ.ค. 2562
362 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยมรสวบ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
399
04 ธ.ค. 2562
363 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
396
04 ธ.ค. 2562
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกกระเช้าติดตั้งเครนไฮโดรลิค) ดาวน์โหลดเอกสาร
386
04 ธ.ค. 2562
365 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยเทพพิทักษ์ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
366
04 ธ.ค. 2562
366 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายไสว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
369
04 ธ.ค. 2562
367 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
369
04 ธ.ค. 2562
368 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนางทองปลิว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
372
04 ธ.ค. 2562
369 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
366
04 ธ.ค. 2562
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเกษตรชัย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยเกษม กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้างละ ๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
412
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  37 |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100