ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
49
16 ก.พ. 2561
372 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ชำรุดเสียหายสายบ้านหนองหญ้า-บ้านหนองบาน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 ก.พ. 2561
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ในสายทางถนนสายสหกรณ์หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 ก.พ. 2561
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคสล.ในสายทางถนนสายสหกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
38
06 ก.พ. 2561
375 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทพพิทักษ์-เพชรคง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 ก.พ. 2561
376 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-ห้วยลึก หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ก.พ. 2561
377 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกลาง-เทพพิทักษ์ หมู่ทีี่ 1ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 ก.พ. 2561
378 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกาม-หนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ก.พ. 2561
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.ในสายทางถนนซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ก.พ. 2561
380 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อ คสล.ในสายทางถนนสายสหกรณ์หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
43
31 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  38 |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80