ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (แบตเตอรี่) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
24 ส.ค. 2564
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 6970 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
1
20 ส.ค. 2564
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 34 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ส.ค. 2564
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อม ตรวจเช็คระยะ 120,000 กม. รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 9189 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 ส.ค. 2564
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ณ ศูนย์พักคอย ลานปาล์ม รีสอร์ท หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ส.ค. 2564
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งรถบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 ส.ค. 2564
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ส.ค. 2564
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารประชุมอเนกประสงค์ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ส.ค. 2564
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองช่าง (เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารประชุมอเนกประสงค์ และทำป้ายประชาสัมพันธ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
04 ส.ค. 2564
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 30 ตัว) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4 |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103