ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 ม.ค. 2564
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ม.ค. 2564
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ค ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 ม.ค. 2564
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ม.ค. 2564
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ม.ค. 2564
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
19 ม.ค. 2564
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,000 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 ม.ค. 2564
38 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขุม ดาวน์โหลดเอกสาร
29
07 ม.ค. 2564
39 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ม.ค. 2564
40 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ความจุไม่น้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4 |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89