ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
380
07 ส.ค. 2561
402 ประกาศสรุปผลดำเดินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
06 ส.ค. 2561
403 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
382
13 ก.ค. 2561
404 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิกขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
391
13 ก.ค. 2561
405 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
03 ก.ค. 2561
406 ประกาศสรุปผลดำเดินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
03 ก.ค. 2561
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
390
20 มิ.ย. 2561
408 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
380
14 มิ.ย. 2561
409 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
04 มิ.ย. 2561
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญช่วย หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
374
26 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  41 |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89