ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 9 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
71
13 ธ.ค. 2560
412 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล..ในสายถนนซอยเขามัน-หนองบอน หมู่ที่ 11 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
60
13 ธ.ค. 2560
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ธ.ค. 2560
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยเทพพิทักษ์-หนองโปร่ง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 ธ.ค. 2560
415 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านยางเขา หมู่ที่ 5 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 พ.ย. 2560
416 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพพิทักษ์-หนองโปร่ง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
45
29 พ.ย. 2560
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินคอท่อเหลี่ยม คสล.ในสายทางถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
46
23 พ.ย. 2560
418 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถมดินคอท่อเหลี่ยม คสล.ในสายทางถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
21 พ.ย. 2560
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหญ้าปล้อง-มรสวบ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
46
17 พ.ย. 2560
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
45
17 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  42 |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81