ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาโครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
404
17 ก.ย. 2562
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
395
16 ก.ย. 2562
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้น คสล.รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
397
16 ก.ย. 2562
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
415
12 ก.ย. 2562
425 ประกาศเปิดเผยราคากลางต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
397
11 ก.ย. 2562
426 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
398
09 ก.ย. 2562
427 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงพื้น คสล.รอบที่ทำการอบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
522
09 ก.ย. 2562
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ถนนลูกรังทางเบี่ยงอ่างเก็บน้ำมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
410
29 ส.ค. 2562
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ถนนลูกรังสายหนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
422
29 ส.ค. 2562
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ถนนลุกรังซอยหุบเขาวงศ์-หน้าช่้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
389
29 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  43 |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103