ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้่านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
405
14 ก.พ. 2562
432 ประกาศผูชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
410
30 ม.ค. 2562
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
403
30 ม.ค. 2562
434 ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
441
25 ม.ค. 2562
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
415
16 ม.ค. 2562
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-ดงไม้งาม หมู่ที่3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
439
16 ม.ค. 2562
437 ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไม้แก่น-ห้วยภู หมู่ที่7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
418
16 ม.ค. 2562
438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศ์หมู่ที่6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
407
16 ม.ค. 2562
439 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
409
16 ม.ค. 2562
440 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช้างทอง หมู่ที่8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
416
16 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  44 |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100