ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าช่อง-หนองคล้า หมู่ที่ 6,8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 ก.ค. 2560
432 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำซอยประปา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
67
20 ก.ค. 2560
433 ประกาศเปิดเผยราคากลางประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองคล้า-หน้าช่อง หมู่ที่ 6,8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 ก.ค. 2560
434 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสามขุม หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
46
09 ก.ค. 2560
435 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 ก.ค. 2560
436 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำซอยประปา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
61
03 ก.ค. 2560
437 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำซอยประปา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
68
03 ก.ค. 2560
438 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 ก.ค. 2560
439 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายห้วยลึก-เขามัน หมู่ที่ 4,11 ตำบลชัยเกษม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
07 มิ.ย. 2560
440 ประกาศเปิดเผยราคากลางประมูลจ้างโครงการก่อสร้งถนน คสล.สายห้วยลึก-เขามัน หมู่ที่ 4,11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
64
07 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  44 |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81