ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสลซซอยประสบโชค หมู่ี่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
53
13 ธ.ค. 2559
462 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทพพิทักษ์-หนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 ธ.ค. 2559
463 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำทิพย์ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
45
13 ธ.ค. 2559
464 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
57
13 ธ.ค. 2559
465 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
46
13 ธ.ค. 2559
466 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขามัน-มรสวบ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
44
13 ธ.ค. 2559
467 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
62
13 ธ.ค. 2559
468 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนบ้านยางเขา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
46
13 ธ.ค. 2559
469 ประรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง-มรสวบ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ธ.ค. 2559
470 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง-มรสวบ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  47 |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80