ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสีดางาม1 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
376
06 มี.ค. 2561
472 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
378
06 มี.ค. 2561
473 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
376
06 มี.ค. 2561
474 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
375
06 มี.ค. 2561
475 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
371
06 มี.ค. 2561
476 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนายบุญช่วย หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
372
06 มี.ค. 2561
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ชำรุดเสียหายสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
387
02 มี.ค. 2561
478 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลขชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
374
02 มี.ค. 2561
479 ประกาศสอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
397
23 ก.พ. 2561
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทพพิทักษ์-เพชรคง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
377
23 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  48 |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92