ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนซอยหนองคุย 2 หมู่ที่ 5 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
50
10 ก.พ. 2559
482 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนซอยนิคมพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
56
10 ก.พ. 2559
483 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-หน้าซ่อง หมู่ที่ 8 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
54
10 ก.พ. 2559
484 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 ก.พ. 2559
485 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเกษตรชัย 4 หมู่ที่ 2 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 ก.พ. 2559
486 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ก.พ. 2559
487 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 ก.พ. 2559
488 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
03 ก.พ. 2559
489 เปิดเผยราคากลางประกาศสอบราคาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
72
19 ม.ค. 2559
490 เปิดเผยราคากลางบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ( งบประมาณ พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
19 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  49 |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80