ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะ 140,000 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บบ 6970 ปข. ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ธ.ค. 2563
42 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุก ดาวน์โหลดเอกสาร
334
09 ธ.ค. 2563
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ธ.ค. 2563
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 ธ.ค. 2563
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบอร์ดอคิลิคทำเนียบผู้บริหาร จำนวน 1 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 ธ.ค. 2563
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางพร้อมหมึกในตัว จำนวน 6 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 ธ.ค. 2563
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม จำนวน 8 โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 พ.ย. 2563
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 8 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 พ.ย. 2563
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
331
26 พ.ย. 2563
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 7 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
333
26 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5 |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89