ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ SMART TV) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
22 ก.ค. 2563
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะทำงานเหล็ก,ตู้เหล็กบานเลื่อน) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
22 ก.ค. 2563
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ก.ค. 2563
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ก.ค. 2563
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 ก.ค. 2563
46 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงกา่รจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งโครงสร้างเหล็กพร้อมประกิบติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ก.ค. 2563
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ก.ค. 2563
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 ก.ค. 2563
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 ก.ค. 2563
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5 |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80