ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยสระน้ำ รพช.หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
412
07 ก.ย. 2561
492 ประกาศสรุปผลดำเดินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
03 ก.ย. 2561
493 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกถนนลูกรังซอยหุบม่วง ม.4 ตำบล ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
402
27 ส.ค. 2561
494 ประกาสเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสหกรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
406
27 ส.ค. 2561
495 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหงส์ทอง 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
401
27 ส.ค. 2561
496 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยเกษตรชัย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
401
27 ส.ค. 2561
497 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยเกษตรชัย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
409
27 ส.ค. 2561
498 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยประปา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
404
27 ส.ค. 2561
499 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยสระน้ำ รพช. หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
402
27 ส.ค. 2561
500 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลุกรังสายสหกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
403
27 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  50 |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100