ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 9 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
400
13 ธ.ค. 2560
492 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล..ในสายถนนซอยเขามัน-หนองบอน หมู่ที่ 11 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
389
13 ธ.ค. 2560
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
371
08 ธ.ค. 2560
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยเทพพิทักษ์-หนองโปร่ง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
366
08 ธ.ค. 2560
495 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านยางเขา หมู่ที่ 5 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
392
29 พ.ย. 2560
496 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพพิทักษ์-หนองโปร่ง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
373
29 พ.ย. 2560
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินคอท่อเหลี่ยม คสล.ในสายทางถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
373
23 พ.ย. 2560
498 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถมดินคอท่อเหลี่ยม คสล.ในสายทางถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
372
21 พ.ย. 2560
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหญ้าปล้อง-มรสวบ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
372
17 พ.ย. 2560
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
370
17 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  50 |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89