ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
376
02 พ.ย. 2560
502 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหญ้าปล้อง-มรสวบ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
369
02 พ.ย. 2560
503 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
03 ต.ค. 2560
504 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
04 ก.ย. 2560
505 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนในเขตตำบลชัยเกษม จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
426
22 ส.ค. 2560
506 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำซอยประปา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
390
16 ส.ค. 2560
507 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางเขา-ทุ่งน้อย หมู่ที่ 5,7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
399
15 ส.ค. 2560
508 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
383
15 ส.ค. 2560
509 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำซอยประปา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
389
07 ส.ค. 2560
510 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
03 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  51 |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89