ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
05 มิ.ย. 2560
522 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2560 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
381
05 มิ.ย. 2560
523 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
374
24 พ.ค. 2560
524 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกฝายน้ำล้นมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
379
09 พ.ค. 2560
525 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
393
03 พ.ค. 2560
526 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
02 พ.ค. 2560
527 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำซอยหน้าช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
374
21 เม.ย. 2560
528 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำซอยหนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
375
21 เม.ย. 2560
529 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกฝายน้ำล้นหุบเขาวงศื หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
385
21 เม.ย. 2560
530 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
404
11 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  53 |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89