ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำซอยหน้าช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
381
21 เม.ย. 2560
552 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำซอยหนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
383
21 เม.ย. 2560
553 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกฝายน้ำล้นหุบเขาวงศื หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
393
21 เม.ย. 2560
554 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
414
11 เม.ย. 2560
555 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
422
11 เม.ย. 2560
556 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-หนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
383
10 เม.ย. 2560
557 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคนดี 2 หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
390
10 เม.ย. 2560
558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
04 เม.ย. 2560
559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
04 เม.ย. 2560
560 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
413
17 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  56 |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92