ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
413
06 มี.ค. 2561
552 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสีดางาม1 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
399
06 มี.ค. 2561
553 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
401
06 มี.ค. 2561
554 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
400
06 มี.ค. 2561
555 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
398
06 มี.ค. 2561
556 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
394
06 มี.ค. 2561
557 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนายบุญช่วย หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
395
06 มี.ค. 2561
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ชำรุดเสียหายสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
411
02 มี.ค. 2561
559 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลขชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
398
02 มี.ค. 2561
560 ประกาศสอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
422
23 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  56 |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100