ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม จำนวน 3 หมู่บ้าาน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ก.พ. 2558
552 ประกาศเปิเเผยราคากลางประกาศสอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม จำนวน 3 หมู่บ้าาน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
03 ก.พ. 2558
553 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
03 ก.พ. 2558
554 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 ม.ค. 2558
555 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
104
17 ธ.ค. 2557
556 ประกาศเปิดเผยรคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 ธ.ค. 2557
557 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
08 ธ.ค. 2557
558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเขา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
19 พ.ย. 2557
559 ประกาศเปิดเผยราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเขา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
19 พ.ย. 2557
560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
141
19 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  56 |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80