ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
138
19 พ.ย. 2557
562 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม (ตามแบบ สถ.ศพด.1) (แบบไม่ตอกเข็ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
14 พ.ย. 2557
563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม (แบบสถ.ศพด.1) (แบบไม่ตอกเข็ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
14 พ.ย. 2557
564 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
03 พ.ย. 2557
565 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คนล.ซอยผาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
137
27 ต.ค. 2557
566 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยผาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
121
27 ต.ค. 2557
567 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ต.ค. 2557
568 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพพิทักษ์-หนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
135
04 ก.ย. 2557
569 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพพิทักษ์-หนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
136
04 ก.ย. 2557
570 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกษตรชัย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
123
04 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  57 |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80