ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ถนนลุกรังสายเพชรเกษม-ทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
401
08 ก.พ. 2560
572 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลุกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
405
08 ก.พ. 2560
573 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสรา้งทางเบี่ยงถนนสายหุบม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
415
07 ก.พ. 2560
574 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
03 ก.พ. 2560
575 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 8 สาย ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
383
09 ม.ค. 2560
576 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 8 สายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
09 ม.ค. 2560
577 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
05 ม.ค. 2560
578 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสลซซอยประสบโชค หมู่ี่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
385
13 ธ.ค. 2559
579 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทพพิทักษ์-หนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
382
13 ธ.ค. 2559
580 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำทิพย์ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
379
13 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  58 |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92