ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
404
24 ม.ค. 2561
582 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.ในสายทางถนนซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
416
24 ม.ค. 2561
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
414
19 ม.ค. 2561
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
418
19 ม.ค. 2561
585 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
409
11 ม.ค. 2561
586 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเขา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
399
11 ม.ค. 2561
587 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
405
11 ม.ค. 2561
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อ คสล.ในสายทางถนนสายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
397
22 ธ.ค. 2560
589 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศ์ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
21 ธ.ค. 2560
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลิดกลม คสล.ในสายทางถนนซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
406
15 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  59 |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100