ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 ก.ค. 2563
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
16 ก.ค. 2563
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 ก.ค. 2563
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ก.ค. 2563
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ก.ค. 2563
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด สำหรับวัดไข้ จำนวน 10 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 ก.ค. 2563
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.ชัยเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 ก.ค. 2563
58 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดข้าง โครงการจัดซื้เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โครงสร้างเหล็กพร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 ก.ค. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 ก.ค. 2563
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6 |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81