ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (กรวยจราจร กระบองไฟกระพริบ และป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ก.ค. 2564
52 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม (ตามแบบ สถ.ศพด.1 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 ก.ค. 2564
53 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 ก.ค. 2564
54 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่างเก็บน้ำดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 มิ.ย. 2564
55 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างทอง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 มิ.ย. 2564
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 มิ.ย. 2564
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 มิ.ย. 2564
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
16 มิ.ย. 2564
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
16 มิ.ย. 2564
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก จำนวน 4 เส้น สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ 5086ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
1
16 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6 |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103