ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัต ดาวน์โหลดเอกสาร
349
10 พ.ย. 2563
52 ยกเลิกประกาศโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ บรรทุกน้ำ จำนวน 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
10 พ.ย. 2563
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
05 พ.ย. 2563
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดหนองโปร่ง-เพชรคง หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
330
03 พ.ย. 2563
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยเกษม 8 ศูนย์ จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ต.ค. 2563
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9137 ปข ตรวจเช็ค ระยะ 160,000 กม. ดาวน์โหลดเอกสาร
329
26 ต.ค. 2563
57 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดหนองโปร่ง-เพชรคง หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
331
26 ต.ค. 2563
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสหกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
334
16 ต.ค. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหงส์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
353
16 ต.ค. 2563
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางเบี่ยงซอยสันอ่างเก็บน้ำมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
337
15 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6 |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89