ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
379
10 ก.พ. 2559
602 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเกษตรชัย 4 หมู่ที่ 2 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
387
10 ก.พ. 2559
603 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
381
10 ก.พ. 2559
604 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
371
10 ก.พ. 2559
605 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
03 ก.พ. 2559
606 เปิดเผยราคากลางประกาศสอบราคาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
403
19 ม.ค. 2559
607 เปิดเผยราคากลางบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ( งบประมาณ พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
398
19 ม.ค. 2559
608 เปิดเผยราคากลางบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ( งบประมาณ พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
404
19 ม.ค. 2559
609 เปิดเผยราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก ม.4 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
409
13 ม.ค. 2559
610 เปิดเผยราคากลางบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ( งบประมาณ พ.ศ. 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
402
13 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  61 |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92